Reklamačný formulár

Obchodné meno:     

MARVYL TRADE s.r.o. clementisove sady 161692401 Galanta, Slovensko

 

(ďalej len ako „podnikateľ“)

 

Meno, priezvisko, titul:         

 

            ..........................................................................................

 

Adresa bydliska:                   

 

            ..........................................................................................

 

Telefónne číslo/email:          

 

            ..........................................................................................

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

 

týmto u MARVYL TRADE s.r.o.clementisove sady 161692401 Galanta, Slovensko, reklamujem dole uvedený tovar s uvedeným popisom závad.

 

 

Číslo objednávky a faktúry:  

 

            .........................................................................................

 

Dátum objednania:                

 

            .........................................................................................

 

Dátum prevzatia tovaru:       

 

            .........................................................................................

 

Tovar, ktoré reklamujem (presný názov a kód tovaru podľa ponuky):

 

...................................................................................................................................

 

Presný popis a rozsah vady tovaru, predmet reklamácie:

 

.............................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................

 

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

 

.............................................................................................................................................

 

V prípade požadovaného spôsobu reklamácie – vrátenie kúpnej ceny:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: 

 

 .............................................................................